GUIA DE OBSERVACION PARA EL ASTRONOMO AFICIONADO

05.12.2016 16:06

Guia d'observació:

¿Qué se puede ver cuando se está observando?

És una extraordinària guia del cel, obra d'Ignacio Rabadán España, que ens ofereix una magnífica guia del cel per a aficionats en la que podrem programar una sessió d'observació sense haver d'estar recopilant dades en diferents llocs.