El socis

Socis de la agrupació astronòmica

Josep N. President i Tresorer Albert P. Vicepresident Miguel V. Secretari Joan P. Soci Vocal Adoración M. Sòcia Vocal Santiago C. Soci Vocal Manel G. Soci Vocal Xavier P. Soci Vocal Tomàs C. Soci Amancio A. Soci